Skip to main content

Bistandsadvokat

Bistandsadvokat

Den som har vært utsatt for en straffbar handling (fornærmede) og etterlatte kan ha krav på bistandsadvokat. Bistandsadvokat skal ivareta rettighetene til fornærmede og etterlatte gjennom en straffesak. Det gjelder både på etterforskningsstadiet og i rettsforhandlingene.

Bistandsadvokaten skal ivareta fornærmedes og etterlattes interesser i forbindelse med etterforskningen og under rettssaken. Under rettssaken kan bistandsadvokaten på vegne av fornærmede og etterlatte stille spørsmål til tiltalte (den man mener har gjort de straffbare handlingene), vitner og sakkyndige. Dette gjelder uavhengig av om det fremmes krav om erstatning i saken.

I saker hvor fornærmede og etterlatte har krav på bistandsadvokat, kan det fremmes et erstatningskrav av bistandsadvokaten. Å ha bistandsadvokat er imidlertid ingen forutsetning for å fremme et erstatningskrav, men bistandsadvokaten kan hjelpe deg med å vurdere om og på hvilken måte dette bør gjøres.

I de tilfellene fornærmede og etterlatte har krav på bistandsadvokat, skal fornærmede forklare seg før tiltalte under hovedforhandlingen (rettssaken). For etterlatte som skal forklare seg, kan retten bestemme at de skal forklare seg før tiltalte. Fornærmede og etterlatte med bistandsadvokat har rett til å kommentere bevisene underveis. De har også rett til å komme med en sluttbemerkning avslutningsvis i rettsmøtet. Dette bør gjøres med veiledning fra bistandsadvokaten.

Vi i Advokatfirmaet Auxilium vet at det kan være vanskelig å åpne seg om straffbare forhold en har blitt utsatt for. Hos oss ønsker vi derfor å jobbe for at denne prosessen skal bli enklest mulig, gjennom nær og personlig oppfølging fra start til slutt. Vi har bistått en rekke personer som bistandsadvokater, og gjør alltid det vi kan for at våre klienter skal føle seg ivaretatt og sett gjennom hele prosessen.

Er du fornærmet eller etterlatt i en straffesak, er du velkommen til å ta kontakt med oss for en gratis vurdering av din sak. I de aller fleste tilfeller vil også det offentlige dekke alle advokatkostnader fra start til slutt.

«  Ta kontakt  »

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.