Ali Reza Afshar

Advokat MNA

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Mobil: +47 92802924

Medlem av Advokatforeningen
Medlem av Forsvarergruppen

Advokat Ali Reza Afshar

Ali Reza Afshar har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Han leverte masteroppgave i april 2015 om lojalitetsprinsippet i NF-standardkontrakter innenfor olje- og gassbransjen. Før dette har han opparbeidet seg en solid og variert erfaring fra næringslivet.
Etter studiene begynte han som advokatfullmektig med hovedvekt på sivilrettslige spørsmål. I 2016 begynte han å jobbe i Advokat Henjum AS. Der jobbet han i hovedsak med strafferett, utlendingssaker, arbeidsrett og saker som er omfattet at fri rettshjelps ordningen. I 2019 startet han Advokatfirmaet Auxilium AS.

Afshar snakker flytende farsi (persisk), og forstår dari.
Han arbeider med mange ulike typer saker, herunder blant annet arbeidsrett, barnevern, barnefordeling, familie- og arvesaker, straffesaker, utlendingsrett, bevillinger og avtaler.

Afshar er også registret fotball agent (FIFA) og er foreleser i fagene kjøps og avtalerett på Jusutdanning.

Afshar kan nås på telefon 92 80 29 24 eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Fagområder


Elif Demirbas

Advokat MNA

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Mobil: +47 99088382

Medlem av Advokatforeningen
Medlem av Forsvarergruppen

Advokat Elif Demirbas

Elif Demirbas har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen.

Hun leverte masteroppgave i desember 2016 om betydning og gjennomføring av FN-paktens art.103.

Parallelt med studiene har Demirbas arbeidet som saksbehandler i NAV, og har derfor god erfaring med blant annet sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Hun har også opparbeidet seg bred erfaring som delegat i ulike FN-organisasjoner, og hun er særlig opptatt av menneskerettigheter.

Etter studiene begynte Demirbas som advokatfullmektig med hovedvekt på tvisteløsning og har prosedert en rekke saker for domstolene. Demirbas begynte i Advokatfirmaet Auxilium i januar 2020. Hun behersker tyrkisk og engelsk.

Demirbas jobber med kontraktsrett, erstatningsrett, NAV saker, og tar oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat.

Elif kan nås på telefon 99 08 83 82 eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Fagområder


Estée Haugen Emami

Advokat MNA

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Mobil: +47 93022354

Medlem av Advokatforeningen
Medlem av Forsvarergruppen

Advokat Estée Haugen Emami

Advokat Emami har mastergrad i rettsvitenskap.

Hun skrev masteroppgave om partsrettigheter i barnevernssaker ved Universitetet i Oslo våren 2014. Etter studiene arbeidet Emami som advokatfullmektig og senere advokat i advokatfirmaet Familiens Advokat. Der arbeidet hun hovedsakelig innenfor området familierett og barnevern. I 2019 startet Emami advokatfirmaet Audiri AS.

Advokat Emami har bistått i flere saker mot kommunen med gode resultater. Dette har vært saker om for eksempel omsorgsovertakelse, akuttplassering og samvær. Emami har også bistått og prosedert i en rekke saker etter barneloven. Dette har blant annet vært saker der foreldrene har vært uenige om bosted, samvær eller foreldreansvar for felles barn. Også i disse sakene har Emami oppnådd svært gode resultater for sine klienter. Emami har omfattende erfaring med å bistå foreldre med å bli enige om en oversiktlig avtale om samvær og bosted for felles barn.

Emami arbeider med mange ulike typer saker, herunder barnevern, barnefordelig, familie- og arvesaker og straffesaker.

Advokat Emami kan nås på telefon 93 02 23 54 eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Fagområder


Linn W. Firdaous Nikkerud

Advokatfullmektig MNA

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Mobil: +47 99093938

Medlem av Advokatforeningen
Medlem av Forsvarergruppen

Advokatfullmektig Linn W. F. Nikkerud

Linn W. Firdaous Nikkerud har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitet i Oslo. Hun leverte masteroppgave i mai 2020 om arbeidsgivers adgang til å permittere arbeidstaker.

Parallelt med studiene har Nikkerud arbeidet som saksbehandler i rettshjelptiltaket Jussbuss med rettefeltene arbeidsrett, trygderett og sosialrett.

I tillegg har hun jobbet som juridisk rådgiver i hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen Virke, med rettsfeltene arbeidsrett og trygderett.
Ved siden av å ha opparbeidet seg bred juridisk erfaring, har Nikkerud vært samfunnsdebattant, aktivist og redaktør for Minoritetspolitisk tenketank.

Nikkerud jobber med arbeidsrett, erstatningsrett, NAV saker, utlendingsrett og familie- og barnerett.
I tillegg tar hun oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat. Nikkerud snakker engelsk, marokkansk arabisk og behersker noenlunde fransk.

Linn kan nås på telefon 99 09 39 38 eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Fagområder


Ruben Haugland

Advokatfullmektig MNA

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Mobil: +47 924 67 837

Medlem av Advokatforeningen
Medlem av Forsvarergruppen

Advokatfullmektig Ruben Haugland

Ruben Haugland har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitet i Oslo. Han leverte masteroppgave i november 2020, om hensynet til barnets beste i vurderingen av studenters skikkethet for utdanningen. Ved siden av studiene har Haugland sittet som medlem i en lang rekke nasjonale klagenemnder, og hatt flere studentpolitiske verv.

Haugland har også en bachelorgrad i Statsvitenskap fra Universitetet i Agder. Etter studiene har Haugland jobbet to år som leder av Studentorganisasjonen i Agder, og han har blant annet sittet i både Landsstyret og Sentralstyret til Norsk Studentorganisasjon. Han har også sittet i en lang rekke nasjonale råd og utvalg.

Haugland jobber med forvaltningsrett, markedsrett, arbeidsrett, erstatningsrett, NAV-saker, utlendingsrett og familie- og barnerett. I tillegg tar han oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat.

Fagområder

«  Ta kontakt  »

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Kopirett © Advokatfirmaet Auxilium AS 2019. Alle rettigheter reservert.

Personvernerklæring

Webutvikling av 9co Webdesign.