Skip to main content

Ali Reza Afshar

Advokat MNA

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Mobil: +47 92802924

Medlem av Advokatforeningen
Medlem av Forsvarergruppen

Advokat Ali Reza Afshar

Ali Reza Afshar har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Han leverte masteroppgave i april 2015 om lojalitetsprinsippet i NF-standardkontrakter innenfor olje- og gassbransjen. Før dette har han opparbeidet seg en solid og variert erfaring fra næringslivet.
Etter studiene begynte han som advokatfullmektig med hovedvekt på sivilrettslige spørsmål. I 2016 begynte han å jobbe i Advokat Henjum AS. Der jobbet han i hovedsak med strafferett, utlendingssaker, arbeidsrett og saker som er omfattet at fri rettshjelps ordningen. I 2019 startet han Advokatfirmaet Auxilium AS.

Afshar snakker flytende farsi (persisk), og forstår dari.
Han arbeider med mange ulike typer saker, herunder blant annet arbeidsrett, barnevern, barnefordeling, familie- og arvesaker, straffesaker, utlendingsrett, bevillinger og avtaler.

Afshar er også registret fotball agent (FIFA) og er foreleser i fagene kjøps og avtalerett på Jusutdanning.

Afshar kan nås på telefon 92 80 29 24 eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Fagområder


Estée Haugen Emami

Advokat MNA

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Mobil: +47 93022354

Medlem av Advokatforeningen
Medlem av Forsvarergruppen

Advokat Estée Haugen Emami

Advokat Emami har mastergrad i rettsvitenskap.

Hun skrev masteroppgave om partsrettigheter i barnevernssaker ved Universitetet i Oslo våren 2014. Etter studiene arbeidet Emami som advokatfullmektig og senere advokat i advokatfirmaet Familiens Advokat. Der arbeidet hun hovedsakelig innenfor området familierett og barnevern. I 2019 startet Emami advokatfirmaet Audiri AS.

Advokat Emami har bistått i flere saker mot kommunen med gode resultater. Dette har vært saker om for eksempel omsorgsovertakelse, akuttplassering og samvær. Emami har også bistått og prosedert i en rekke saker etter barneloven. Dette har blant annet vært saker der foreldrene har vært uenige om bosted, samvær eller foreldreansvar for felles barn. Også i disse sakene har Emami oppnådd svært gode resultater for sine klienter. Emami har omfattende erfaring med å bistå foreldre med å bli enige om en oversiktlig avtale om samvær og bosted for felles barn.

Emami arbeider med mange ulike typer saker, herunder barnevern, barnefordelig, familie- og arvesaker og straffesaker.

Advokat Emami kan nås på telefon 93 02 23 54 eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Fagområder


Seiran Ahmadi

Advokat MNA

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Mobil: +47 98887709

Medlem av Advokatforeningen
Medlem av Forsvarergruppen

Advokat Seiran Ahmadi

Advokat Seiran Ahmadi har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitet i Oslo. Ahmadi leverte masteroppgave i april 2014, om kriminalisering av «fremmedkrigere». Under studiene fordypet Ahmadi seg innen politi- og påtalerett. I studietiden jobbet Ahmadi som frivillig saksbehandler hos Gatejuristen og hos NOAS (Norsk Organisasjon for Asylsøkere). Ahmadi har igjennom Statsforvalteren også vært representant for mindreårige asylsøkere. Videre har hun i sykehjemsetaten jobbet med forvaltningsrett, herunder offentleglova og helsepersonelloven. Som advokatfullmektig og senere advokat har Ahmadi prosedert en rekke straffesaker, både som forsvarer og som bistandsadvokat. Ahmadi har også prosedert mange sivile saker, herunder utlendingssaker, barnevernssaker, barnefordelingssaker og arbeidstvister.
Ahmadi snakker kurdisk, farsi og tyrkisk.

Ahmadi er opptatt av opptatt av å fremme rettssikkerhet for vanskeligstilte og de som faller utenfor fellesskapet. Hun har bidratt i flere samfunnsnyttige tiltak, blant annet gjennom å holde kurs og foredrag i det kurdiske miljøet, og sitt engasjement i ulike organisasjoner.

Ahmadi bistår i mange ulike saker, herunder straffesaker; barnevern; barnefordeling; arbeidstvister og utlendingssaker.

Fagområder


Ruben Haugland

Advokat MNA

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Mobil: +47 924 67 837

Medlem av Advokatforeningen
Medlem av Forsvarergruppen

Advokat Ruben Haugland

Ruben Haugland har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitet i Oslo. Han leverte masteroppgave i november 2020, om hensynet til barnets beste i vurderingen av studenters skikkethet for utdanningen. Ved siden av studiene har Haugland sittet som medlem i en lang rekke nasjonale klagenemnder, og hatt flere studentpolitiske verv.

Haugland har også en bachelorgrad i Statsvitenskap fra Universitetet i Agder. Etter studiene har Haugland jobbet to år som leder av Studentorganisasjonen i Agder, og han har blant annet sittet i både Landsstyret og Sentralstyret til Norsk Studentorganisasjon. Han har også sittet i en lang rekke nasjonale råd og utvalg.

Haugland jobber med forvaltningsrett, barnevern, markedsrett, internasjonal privatrett, erstatningsrett og familie- og barnerett. Haugland har spesialkompetanse innenfor de mange delene av studieretten. I tillegg tar han oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat.

Fagområder


«  Ta kontakt  »

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.